ขนาดอักษร


" กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

การคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มี.ค. 2565

หลักเกณฑ์ตามกฏ ก.พ. ปี2564

ประกาศโดย วันที่ 23 มี.ค. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2564

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข้อมูล ITA ปี 2565

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ค. 2565

กฎกระทรวง กรม สบส. ปี 2563

ประกาศโดย วันที่ 23 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด
สมัครสอบ
เลื่อนระดับ/ขั้น
โอนย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019594 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560