กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ประกาศรับโอนย้าย นักวิชาการสถิติ