ลูกจ้างประจำ

หลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด