กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับโอนย้าย นิติกร