อื่น ๆ

สรุปผลรับ-ส่ง หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 ก.พ. 2565

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มิ.ย. 2564

รับสมัครองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (เม.ย.64)

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด