ขนาดอักษร


" กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 ก.ค. 2566

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2566

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 มี.ค. 2566

การคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มี.ค. 2565

หลักเกณฑ์ตามกฏ ก.พ. ปี2564

ประกาศโดย วันที่ 23 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สมัครสอบ
เลื่อนระดับ/ขั้น
โอนย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 020150 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560