ขนาดอักษร


" กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2566

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 มี.ค. 2566

การคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มี.ค. 2565

หลักเกณฑ์ตามกฏ ก.พ. ปี2564

ประกาศโดย วันที่ 23 มี.ค. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ITA ปี 2566

ประกาศโดย วันที่ 31 มี.ค. 2566

ข้อมูล ITA ปี 2565

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ค. 2565

ดูทั้งหมด
สมัครสอบ
เลื่อนระดับ/ขั้น
โอนย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019793 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560