ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวดงบลงทุน) ของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 หมวด 5 รายการ แผนการจัดซื้อ