ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ