logo_hss
      
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 โดยผ รายละเอียด..


กรม สบส. ห่วงคนทำงานกลางแจ้ง แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ห่วงประชาชนที่ทำงานกลางแจ้ง อากาศร้อนเสี่ยงผื่นแดด เพลียแดด ลมแดด อาจช็อกฮีทสโตรก แนะปฏิบัติด้วยสุขบัญญัติ ดื่มน้ำบ่อยๆ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด พักในสถานที่มี อา รายละเอียด..


กรม สบส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับร้านสปา นวดไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการเพื่อสุขภาพ มุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย ทั้งร้านนวด สปา สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส รายละเอียด..


คำปราศรัยเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

คำปราศรัย เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2566 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด..


กรม สบส.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงานฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงาน “ศูนย์ตะวันฟ้าใส สามดวงใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช” ในพื้นที่บ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำทีม อสม. รายละเอียด..


กรม สบส.จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. นำทีม อสม.ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไทย 13-31 มี.ค. 66

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. ประจำปี 2566 นำ อสม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่ออกเคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุในช รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001399 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564