logo_hss
         
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนมิถุนายน 2566

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนมิถุนายน 2566 ร่วมส่งแรงเชียร์ไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 อ่านได้ที่เว็บไซต์คลังสื่อประชาสัมพันธ์ คลิกอ่านที่นี่ >> https://prgroup.hss.moph.go รายละเอียด..


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน

เช็คคลินิก/รพ.เอกชนที่ถูกกฎหมายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์ใหม่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อความชัวร์ก่อนเข้าใช้บริการ >> คลิกชมคลิป https://shorturl.asia/Oai8W รายละเอียด..


เผยแพร่บทความโครงข่ายบริหารจัดการห้องแยกโรคแพร่กระจ่ายเชื้อทางอากาศ วิถีใหม่

นวัตกรรมนี้แสดงถึงต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยชุดติดตามสถานะของห้องแยกโรคแพร่ กระจายเชื้อทางอากาศเพื่อการติดตามคุณภาพการให้บริการโดยวัดสัญญาณของ อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศระหว่างห้อง ซึ่งมีการเ รายละเอียด..


วีดิทัศน์ อสม. นักรบชุดเทา หมอคนที่ 1

วีดิทัศน์ อสม. นักรบชุดเทา หมอคนที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง 1. อสม. ผู้ประคองและช่วยเหลือระบบสาธารณสุขไทย 2. อสม. ทัพหน้าฝ่าวิกฤติโควิด 19 3. อสม. กับนโยบายหมอครอบครัว 4. สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ อสม. รายละเอียด..


กรม สบส. กระตุ้นเตือน รณรงค์สุขบัญญัติ “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระตุ้นเตือน รณรงค์สุขบัญญัติ “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง” สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักรู้ ตื่นตัวอันตรายจากบุหรี่และ รายละเอียด..


อธิบดีกรม สบส. นำเสนอความสำเร็จของระบบบริการปฐมภูมิไทย ผ่านการประชุม สธ.นานาขาติ ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Fairmont Grand Hotel นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมประชุม On the road to transformation of health: in รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001951 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564