สธ. และกรม สบส. แสดงความเสียใจ ให้การช่วยเหลือ อสม.เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสกัดโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แสดงความเสียใจและให้การช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นางทองใส เศรษฐสูงเนิน อสม.บ้านเนินมะเกลือ ต.ท่าหมื่นราม อ.วั รายละเอียด..


สธ.ออกประกาศเว้น รพ.ที่ให้บริการเฉพาะด้านแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายสถานพยาบาล แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศยกเว้นโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว ช่วยย่นระยะเวลาในการจัดตั้ง แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท รายละเอียด..


กรม สบส. ย้ำรพ.เอกชน ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำชับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้ง หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษา รายละเอียด..


แนวทางการจัดทำห้อง MODIFIED AIIR สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดทำห้อง MODIFIED AIIR สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รายละเอียด..


แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม cohort ward

แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น cohort ward โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 015080 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559