E-Payment

ผู้ประกอบการที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ด้วยระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (E-Payment Portal Of Government)จะชำระเงินได้อย่างไร และรับใบเสร็จได้อย่างไร สามารถดูรายละเอียดได้ตามอินโฟกราฟิก ด้ รายละเอียด..


สธ.ยืนยัน ศบค. เปิดประเทศให้ผู้ป่วยต่างชาติและผู้ติดตามที่ปลอดโควิดเท่านั้น เข้ามารักษาพยาบาลในไทย

สธ.ยืนยัน ศบค.อนุญาตให้ผู้ป่วยต่างชาติและผู้ติดตามเข้ามารักษาพยาบาลด้วยโรคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในไทย เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรการของทางก รายละเอียด..


กรม สบส. ตั้งทัพ ยุว อสม. แกนนำสุขภาพเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมลดเสี่ยงทางสุขภาพในสถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) โดยกองสุขศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทีมนำยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (มัธยมศึกษา) เพื่อให้ได้หลักสู รายละเอียด..


เที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด-19

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับเที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด-19 พบเรื่องดีๆ ภายในเล่ม - 2 เพื่อนซี้ชวนเที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด - แนะกู้ผิวสิวเห่อ จากหน้ากากอนามัย - อย่าหาทำ พฤต รายละเอียด..


กรม สบส.เตือนหญิงไทยปฏิบัติตามกฎหมายไม่รับจ้างอุ้มบุญ หยุดทำลายสุขภาพตน และอนาคตเด็ก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนหญิงไทยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างไม่รับจ้างอุ้มบุญทั้งในประเทศหรือต่างแดน หยุดทำลายสุขภาพตน ความปลอดภัย และอนาคตเด็ก แนะปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องได้รับการดูแลอย่างรอบด้านตั้ รายละเอียด..


สบส. พัฒนานวัตกรรมชุดเครื่องมือแพทย์ “Oxygen hood” รองรับการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์นำนวัตกรรมการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 “Oxygen hood” เสนอในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาปร รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 030112 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559