ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการค รายละเอียด..


การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาตคลินิกและโรงพยาบาลออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาตคลินิกและโรงพยาบาลออนไลน์ รายละเอียด..


รัฐบาล มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และอสม.ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินจากรัฐบาล ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและชุมชนในสถานการณ รายละเอียด..


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยให้ส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎห รายละเอียด..


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด..


“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 040273 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559