logo_hss
ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

สธ.-แรงงาน-สภากาชาดไทย พัฒนา อสต.สกัดโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

กระทรวงสาธารณสุขจับมือ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สกัดโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว วันนี้ รายละเอียด..


เหมือนจะเป็นไข้ กินยาดักไว้ได้ไหมนะ ?

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 มีข่าวสารน่ารู้ และสาระดีๆ มาฝากกันเหมือนเดิม คลิกอ่านได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือ https://bit.ly/3uZAXzC รายละเอียด..


ร่าง พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....

ร่าง พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
โดยส่งความเห็นมาที่ E-mail Patthana.law05@gmail.com ทั้งนี้ สามารถส่งความเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที
รายละเอียด..


ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องด้วยจะมีการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทำให้ไม่สามารถติดต่อ Call Center 1426 ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียด..


กรม สบส.เผยความคืบหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วง พ.ค.-มิ.ย. มี อสม.ได้รับวัคซีนฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับวัคซีนเพิ่มจากเดิมเกือบ 3 เท่า ตั้งเ รายละเอียด..


ร่างกฎกระทรวงการฝึกอบรมและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข (ฉบับที่ ..)

ร่างกฎกระทรวงการฝึกอบรมและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข (ฉบับที่ ..)
โดยส่งความเห็นมาที่ E-mail Patthana.law05@gma
รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000818 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559