logo_hss
ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระบบบริการยื่นขอลงทะเบียนออนไลน์ (Biz Portal)
ฌกส. อสม.
Smart อสม.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คลังสื่อประชาสัมพันธ์
    

แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 คำชี้แจง: แบบสำรวจมี 5 ส่วน ดังนี้
● ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
● ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป
● ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นในกา
รายละเอียด..


อธิบดีกรม สบส.รับรางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิว รายละเอียด..


ขยายเวลาเปิดรับสมัคร อสม./บุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ข่าวดี !! ขยายเวลาเปิดรับสมัคร อสม./บุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR CODE นี้ รายละเอียด..


คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวและหลักสูตรครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวและหลักสูตรครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว รายละเอียด..


กรม สบส.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น หนุนให้ อสม.กว่า 1.05 ล้านค รายละเอียด..

                         
                         


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426 โทรสาร 02-149-5670 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th อีเมล์สารบรรณกลาง : saraban@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 124254 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564