ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านริการสุขภาพ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 และหน้าตึกกรมสนับส


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถานพยาบาล คลินิก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพออนไลน์พร้อมปักหมุด สำหรับการเฝ้าระวังด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ธ.ค. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง เผยเเพร้การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ธ.ค. 2565

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลคู่มือกระบวนงานสนับสนุน

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ธ.ค. 2565


คู่มือกระบวนเฝ้าระวัง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ธ.ค. 2565


Exclusive Health Talk

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 30 พ.ย. 2565


ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000140 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560