ประกาศ !! พนักงานนวดที่มีรายชื่อดังต่อไป โปรดติดต่อรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน ฯ ด่วน!!

ประกาศ !! ผู้ให้บริการ(พนักงานนวด) ที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2559 – 2560 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศรายชื่อให้มารับ “ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”ไปแล้ว ตามรายช รายละเอียด..


กรม สบส. ผุดไอเดียออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คิดค้นออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเ รายละเอียด..


ข้อควรระวังในการนวดเพื่อสุขภาพ

ข้อควรระวังในการนวดเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..


ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี ๒๕62 รายละเอียด..


กรม สบส.ปั้นวิทยากรต้นแบบ ติดอาวุธทีมพยาบาลพร้อมตั้งรับสังคมสูงอายุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค ติดอาวุธทีมพยาบาล เสริมทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปั้นวิทยากรต้นแบบ รองรับสังคมสูงอายุ ให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานดูแลที่มีมา รายละเอียด..


แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความร รายละเอียด..จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 151657 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559