จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับสุขใจวัยเกษียณ

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกันยายน 2561 “สุขใจวัยเกษียณ” (Enjoy Retirement) สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดี กรม สบส. พร้อมประมวลภาพความทรงจำตลอด 365 วัน และสาระน่ารู้เต็มฉบับ ตั้งรับวัยเกษียณอย่างชาญฉ รายละเอียด..


กองวิศวกรรมการแพทย์ เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุ รายละเอียด..


ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม

ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม รายละเอียด..


สบส. แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว ยิ่งต้องระวัง ชี้รักษาความสะอาดเป็นประจำคือหัวใจสำคัญในการป้องกันแขกไม่ได้รับเชิญ นายแพทย์ประภาส จิตต รายละเอียด..


สบส.พาสื่อศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับดีเด่น

17กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส.นำสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรง รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 037272 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559