กรม สบส. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรม สบส.จำนวน 2 ท่าน ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียด..


สบส. เผยตัวแบบ (Model) ก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำ “โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” เป็นตัวแบบ (Model) ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดทำโครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวคิดการเตรี รายละเอียด..


กรม สบส.สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี วินิจฉัยโรคผิดพลาดว่าป่วยเป็น HIV !!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีชายรายหนึ่งร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ วินิจฉัยโรคผิดพลาดว่าตนป่วยเป็นโรค HIV จนได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต ชี้หากพบมีการทำผิดมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนดด้านใดด้านหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข่าวถึงชาย อายุ 50 ปี ซึ่งไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ เพื่อจะนำผลไปประกอบการกู้เงินธนาคารเพื่อขยายธุรกิจ แต่ผลออกมาว่าเป รายละเอียด..


กรม สบส.หารือกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ปลดล็อกธุรกิจสปาและสมุนไพรไทยในสหรัฐอเมริกา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมหารือกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับ ปลดล็อกข้อจำกัดของผู้ให้บริการ หลักสูตรนวดไทยให้เทียบเคียงกับหน่วยงาน CAMTC ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ และขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสายตาโลก สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database)
สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559