เรียนเชิญตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2013) ตั้งแต่วันนี้ - 8 มิถุนายน 2561

เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วัน-เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 1. ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2570/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสน รายละเอียด..


รองอธิบดีกรม สบส.นำทีมลงเยี่ยมสถานบริบาลผู้สูงอายุย่านบางแค

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงเยี่ยมสถานบริบาลผู้สูงอายุย่านบางแค เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง บ่ายวันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบ รายละเอียด..


HSS Back To School

เผยแพร่พร้อมกันแล้ว ทั่วประเทศ !!! ทาง >>> https://issuu.com/hss.moph/docs/no.6_may_2018 รายละเอียด..


กรม สบส. เปิดบ้านรับฟังเสียงจากผู้ดำเนินการสปา ผู้ประกอบกิจการและหมอนวด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย ผู้ประกอบกิจการนวด-สปา หมอนวด และสื่อมวลชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กิจการนวดและสปาไทย *** วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559