สบส. ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน แนะดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ ปอดอักเสบ โรคอุจจาระร่วง และโรคไข้เลือดออก แนะประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติ เน้นความสะอาด เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการป้องกันยุงกัด นายแพทย์ภานุวัฒน์ รายละเอียด..


กรม สบส.จัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทำงานมีความสุข

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ภายใต้โครงการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบ องค์รวม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกาย ใจ และส่งเสริมให้ขยับร่างกายระหว รายละเอียด..


กรม สบส.เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ตั้งเป้าคลินิกทั่วไทยปลอดภัยไร้การติดเชื้อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย์ ตั้งเป้าให้คลินิกทุกแห่งปลอดภัย ทั้งผู้รับบริการ และบุคลากรด้านสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การติดเชื้อในสถานพยาบาล รายละเอียด..


กรม สบส.ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทยยุค 4.0 ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการระบาดไข้เลือดออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน ควบคุม และแบ่งปันความรู้โรคไข้เลือดออก ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อประชาชนทั่วไทยปลอดภัยจากการระบาดในช่วงฤดูฝน นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ประเ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559