กรม สบส. แจงข้อกำหนดการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชม. ให้รพ.รัฐ-เอกชนถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ แจงข้อปฏิบัติรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชั่วโมงแรกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) อย่างเต็มความสามารถ และห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายใน 72 ชั่วโม รายละเอียด..


กรม สบส. แนะสถานพยาบาลทุกแห่งยึดหลัก “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสถานพยาบาลที่ให้บริการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทั้ง 70 แห่งทั่วประเทศ ยึดหลัก “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” เป็นหลักปฏิบัติช่วยคู่สามี ภรรยาที่มีบุตรยากให้สามารถมีบุตรตามหวัง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทั้งการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก อสุจิ ไข่ ตัวอ่อน หรือเป็นนายหน้า และหากผู้ใดพบการกระทำผิดให้แจ้งที่สายด่วน สบส. 02 193 7999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรม สบส.จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายโดยทันที นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร โฆษกกรมสนับสุนนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปร รายละเอียด..


กรม สบส. เตือนวัยรุ่นจัดฟันที่ใช้รีเทนเนอร์เถื่อน อาจติดเชื้อช่องปากอักเสบได้

จากกรณีที่ดาราได้โพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลว่าใช้บริการทำรีเทนเนอร์จากแลปทันตกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งทางทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าพบ แลปทันตกรรมดังกล่าวได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ แต่ขึ้นทะเบียนเพื่อทำอุปกรณ์ฟันเทียมและรีเทนเนอร์เท่านั้น ไม่ได้ขออนุญาตให้ช่างทันตกรรมพิมพ์ฟันในช่องปากแต่อย่างใด วันนี้ (25 เมษายน 2560) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่ารีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือคงสภาพฟันหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นทำด้วยโลหะเพื่ รายละเอียด..


กรม สบส.ชู อสม. ยุค4.0 เน้นการทำงาน 4 มิติผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้นดูแลใน 5 กลุ่มวัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชูผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน FCC ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การติดตามและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสบผลสำเร็จในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพชุมชน5 กลุ่มวัย พบการดำเนินงานครบ100 เปอร์เซ็นต์ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาเล่นกีฬา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองและชุมชนสุขภาพดีในยุค 4.0 รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database)
สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559