ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***ทั้งนี้ เฉพาะบุคลากรทุกประเภทที่ป รายละเอียด..


ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 7

ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ริมคลองด้านข้างอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตาม link นี้ รายละเอียด..


ออกหน่วยบริการ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่แนะนำแนวทางในการขออนุญาตเปิดกิจการสปา,กิจการนวด และรับยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการฯนอกสถานที่ ณ สน.ลุมพ รายละเอียด..


กรม สบส.เตือนเสริมหน้าอกใหญ่ไปใช่ว่าดี ต้องให้พอดีเพื่อสุขภาพ ร่างกายในระยะยาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนสุภาพสตรีทุกท่าน ก่อนรับบริการศัลยกรรมเสริมหน้าอกทุกครั้ง ควรปรึกษาแพทย์และตรวจสอบโครงสร้างร่างกายเพื่อเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนขนาดที่เหมาะสม อย่าตัดสินว่าทำทั้งทีต้องใหญ่เ รายละเอียด..


กรม สบส. ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ 5 สน.รอบกรุง

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุ รายละเอียด..


กรม สบส.ประกาศศักดาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในงาน WORLD SPA AND WELLNESS ASIA 2019 Thailand Global Wellness Destination

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธานเปิดงาน“WORLD SPA AND WELLNESS ASIA 2019 Thailand Global Wellness Dest รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 60 smart 61 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 121819 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559