ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรับบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรับบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด..


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning และ m-Leaning ) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่ รายละเอียด..


ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญประชาชนร่วมช้อป เพลิน เดิน เที่ยว กับงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมคลองด้านข้างอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด..


กรม สบส.รวมพลัง อสม.ทั่วไทย ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ สร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดม อสม.ทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ “อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม พ.ศ.2562 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี รายละเอียด..


กรม สบส. ปั้นนักสื่อสารสุขภาพสร้างสุขภาพดีในชุมชน

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาจัดอบรมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพและเครือข่ายเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชน มีความร รายละเอียด..


รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 60 smart 61 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 097631 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559