ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการ ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560 รายละเอียด..


กรม สบส.ร่วมตำรวจ บก.ปคบ. และสสจ.นนทบุรี ลุยตรวจคลินิกเสริมความงาม ย่านรัตนาธิเบศร์ พบทั้งหมอ ทั้งยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน ผิดเต็มๆ 4 กระทง!!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลุยตรวจในคลินิกเสริมความงาม ย่านรัตนาธิเบศร์ พบการกระทำผิดทั้งหมอเถื่อน และยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลรองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรม สบส. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค รายละเอียด..


อธิบดี กรม สบส.เปิดประชุม การเตรียมความพร้อมระบบราชการ ไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 25601) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมระบบราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนา กรมสบส. ด้วยไทยแลนด์ 4.0” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ รายละเอียด..


กรม สบส.ปลูกจิตสำนึกบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร และยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของกรม สบส.มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ปลูกจิตสำนึกความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน ภาครัฐ โดยมีนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรสาธ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559