กรม สบส.ยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพการใช้กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อทบทวนข้อกฎหมายและพัฒนากลไกการดำเน รายละเอียด..


ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีน

ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รายละเอียด..


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ กรณีกำหนดให้ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

คำชี้แจง เนื่องด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อกำหนดให้ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างก รายละเอียด..


กรม สบส.จัดทีมเอ็มเสิร์ทรับมือพายุฤดูร้อน 20 -23 มี.ค. พร้อมกู้ชีพสถานพยาบาลทุกแห่งใน 24 ชั่วโมง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทีมเอ็มเสิร์ทเฝ้าระวังสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยพายุฤดูร้อน และพายุลูกเห็บทั่วประเทศ หากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเข้าฟื้นฟูสถานพยาบาลให้กลับมาใช้การได้ใน 24 ชั่วโมง นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จา รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559