1240123212301229

กรม สบส. ชูผลงาน อสม. ดึงแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนเป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงานเด่น อสม.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานต่างด้าว ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพภาคประชาชน มุ่งเน้นการดูแ รายละเอียด..


กรม สบส.หนุนอสม. ลดการตีตรา สร้างการยอมรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 ของ อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เร่งให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน เรือนจำและสถานพินิจ เน้นหนัก 3 กลุ่มหลัก ชายรักชาย กลุ่มหญิงบริการ และกลุ่มวัยรุ่น ล่าสุด ปี 2558 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 6,759 ราย อายุระหว่าง 15 – 45 ปี พบมากในกลุ่มชายรักชาย นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิ รายละเอียด..


สบส. แนะประชาชนทุกวัย สร้างวินัยทางสุขภาพตาม “สุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย” ในช่วงหน้าฝน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แนะประชาชนทุกวัยสร้างวินัยทางสุขภาพโดยใช้หลักสุขบัญญัติเพื่อป้องกันโรคและภัยคุกคามในช่วงหน้าฝน ตาม “สุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย” นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในช่วงนี้จนถึงเดือนตุลาคม มักจะพบโรคที่จะมากับช่วงหน้าฝน ได้แก่ 1) โรคติดต่อทางระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม 2) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคมาลาเรีย โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3) โรคติดต่อทางอาหารและ รายละเอียด..


กรมสบส.ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน ณ กรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

กรมสนับสนุนบริการสุฃภาพ ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ การตรวจสุขภาพทั่วไป ให้กับทหารและประชาชนในพื้นที่ฟรี ภายใต้กิจกรรม วันสร้างสุข เพื่อขวัญกำลังใจทหารชายแดนใต้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ กรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ด้วยความร่วมมือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย และภาคเอกชน รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database)
สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559