ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถานพยาบาล คลินิก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพออนไลน์พร้อมปักหมุด สำหรับการเฝ้าระวังด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามเอกสารแนบ


  คลิ๊กลิ้ง