รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี65