สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6เดือน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6เดือน)