ขนาดอักษร
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 04 พ.ค. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service ปีงบประมาณ 2564(กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 04 พ.ค. 2564

ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 10 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 10 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


ดูทั้งหมด

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001384 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560