อธิบดีกรม สบส. ร่วมคณะผู้บริหาร สธ. ต้อนรับ รมว. และ รมช. สธ. สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง