กรม สบส. ชวนยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี