กรม สบส. เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ข่าวประชาสัมพันธ์กองสุขภาพระหว่างประเทศ