อธิบดีกรม สบส. ร่วมแถลงข่าวการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 หลังยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน