สบส. ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย picture