ข่าวการประชุมหารือเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบอนุญาตหลัก ให้เป็นศูนย์รวมอำนาจการอนุญาต หรือ Super License โปสเตอร์