ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”