กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเที่ยว "งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564"