ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนและรับฟังเสวนาออนไลน์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียน