การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564" เอกสารแนบ 1
 เอกสารแนบ 2
 เอกสารแนบ 3