กรม สบส. ออกมาตรการป้องกันโควิด -19 เต็มรูปแบบ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ