ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-20.00 น.