กรม สบส.แนะตรวจสอบรายชื่อแพทย์ทุกครั้งก่อนรับบริการ กันหมอเถื่อนสวมรอยทำหน้าพัง