กรม สบส.แนะประชาชนตั้งสติรับสถานการณ์อุทกภัย ระวังอันตรายจากทั้งโรค และอุบัติเหตุจากไฟฟ้า