กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564