กรม สบส.ยันสถานพยาบาลเอกชนโฆษณาจองวัคซีนโควิดได้ แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย