กรม สบส.เตือนบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด 19 หลังรับวัคซีน โดยใช้ชุดตรวจหรือน้ำยาฯ ไร้การรับรองเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง