วัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ท่านสามารถรับได้เร็วที่สุด


  คลิกลิงก์