สธ. รับมอบเพลงมาร์ช อสม. ถ่ายทอดพลังจิตอาสาและความทุ่มเทของนักรบเสื้อเทา