กรม สบส.ยันป่วยโควิด 19 รักษาฟรี ไม่มีการจ่ายส่วนต่างแม้รักษาใน รพ.เอกชน ค่าใช้จ่ายในการรักษา