อสม.-อสส. ขอบคุณรัฐบาล พร้อมให้คำมั่นเป็นแกนนำสุขภาพร่วมขจัดโควิด 19 จากสังคมไทย