สบส.เผยเกณฑ์สำคัญ 6 หมวด สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกต้องมี