กรม สบส.ดึงพลัง อสม. อสต.ร่วมป้องการระบาดโรคโควิด-19 ในชายแดน