กรมสบส.แนะการใช้ “พัดลมไอน้ำ ดับร้อน” ควร ใช้ในที่โล่งแจ้ง ไม่แนะนำให้ใช้ในห้อง หมั่นล้างทำความสะอาดถังน้ำ หัวฉีด และห้ามใช้น้ำคลอง น้ำบ่อ