การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาตคลินิกและโรงพยาบาลออนไลน์


  คลิกลิงก์

 INFO_ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ต่ออายุสถานพยาบา