การแพทย์แผนจีน ประกาศรับรองคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการปรับปรุงและรับรองหลักสูตร การแพทย์แผนจีน ประกาศรับรองคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการปรับปรุงและรับรองหลักสูตร