กรม สบส. จัดพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอประกอบเพลงโควิด-19