สบส. พัฒนานวัตกรรมชุดเครื่องมือแพทย์ “Oxygen hood” รองรับการระบาดของโรคโควิด-19