ประกาศรับสมัครเข้าร่วม Alternative Hospital Quarantine สำหรับสถานพยาบาลเอกชน ประกาศรับสมัครเข้าร่วม Alternative Hospital Quarantine สำหรับสถานพยาบาลเอกชน