อธิบดีกรม สบส. ชี้ขณะนี้มีผู้สูงวัยอยู่คนเดียวกว่า 8 แสนคน มีอีก 1.3 ล้านคน ติดบ้าน นอนแซ่ว แนวโน้มเพิ่มขึ้น