เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอความร่วมมือคลินิก โรงพยาบาลเอกชน และสปาในเขตกรุงเทพมหานครฯ ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal


  คลิ๊กลิ้ง

 photo