กรม สบส.แจงการจัดสรรหน้ากาก N95 ให้สถานพยาบาลเอกชน เป็นข้อมูลเท็จ