ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน ขอรายชื่อผู้ประสานงานข้อมูลและอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน ขอรายชื่อผู้ประสานงานข้อมูลและอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)