กรม สบส. เผยต้นแบบอาคารแยกโรค ประสิทธิภาพสูง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ในโรงพยาบาล ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์