สบส.จับมือ พพ. ร่วมออกแบบอาคารสถานพยาบาลสมรรถนะสูง ดีต่อคน ดีต่อโลก